Betingelser

vejrviseren311

Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af VejrViseren.dk. HVIS DU IKKE ACCEPTERER  DISSE BETINGELSER, BEDES DU FORLADE SIDEN.

 

1. Rettigheder til hjemmesiden

1.1 Navne og varemærkerettigheder

1.1.1 Alle artikler på hjemmesiden tilhører VejrViseren.dk og må kun anvendes efter forudgående skriftlig tilladelse.

1.1.2 Hjemmesidens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder og lydfiler tilhører enten VejrViseren.dk eller VejrViseren.dk’s samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.

1.2 Kopiering, spredning og downloading

1.2.1 Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af hjemmesiden eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på hjemmesiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

1.2.2 Downloading og anden digital kopiering af hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med Vejrjtek.dk.

1.2.3 Det er ikke tilladt at kopiere hjemmesidens indhold.

 

2. Ansvarsfraskrivelse

2.1 Information på hjemmesiden m.v.

2.1.1 Information på denne hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.  VejrViseren.dk er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne produkter.

2.1.2 Ved kommunikation mellem VejrViseren.dk og brugerne uden brug af digitale signaturer, er VejrViseren.dk uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil.

2.2 Links

2.2.1 Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden noget ansvar for VejrViseren.dk for indholdet af den side, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar

2.3.1 VejrViseren.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af denne hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

 

3. Bidrag fra brugere

3.1 Kommunikation med brugerne

3.1.1 Alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages fra brugerne via hjemmesiden vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt, og berettiger ikke afsenderen til royalties. VejrViseren.dk kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf.

3.1.2 VejrViseren.dk har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Cookies og personoplysninger

Mere info om cookies og personoplysninger